Polrocna financna sprava emitenta za rok 2007

poznámky k polrocnej sprave emitenta za rok 2007

Rocna sprava emitenta za rok 2007

poznamky k rocnej sprave emitenta za rok 2007

Polrocna sprava emitenta za rok 2008

poznamky k polrocnej sprave emitenta za rok 2008

Rocna sprava emitenta za rok 2008

poznamky k rocnej sprave emitenta za rok 2008

Polrocna sprava emitenta za rok 2009

poznamky k polrocnej sprave emitenta za rok 2009

Ročná správa za rok 2010

 

Predbežné vyhlásenie emitenta za II.polrok 2007

Predbežné vyhlásenie emitenta za I.polrok 2008

Predbežné vyhlásenie emitenta za IIIQ 2008

Predbežné vyhlásenie emitenta za I.polrok 2009

Predbežné vyhlásenie emitenta za II.polrok 2009

OZNÁMENIE O SKONČENÍ OBCHODOVANIA S AKCIAMI

 

Účtovná závierka 2009 - výkazy

 

Výkaz ziskov a strát za rok 2011

Súvaha za rok 2011

Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2011

 

Výkaz ziskov a strát za rok 2012

Súvaha za rok 2012

 

 

Výkaz ziskov a strát za rok 2013

Súvaha za rok 2013

 

auditorská správa 2007

auditorská správa 2008

auditorská správa 2009